ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΜΗΣΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Η Αναδόμησις Μηχανικοί Ομόρρυθμη Τεχνική Εταιρεία ιδρύθηκε το 2013 και δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής ιδιωτικών έργων, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας, που καλύπτει όλο το φάσμα της κατασκευής, από το σχεδιασμό και τη μελέτη ως την επίβλεψη, την κατασκευή και την προμήθεια των υλικών.

Πιο συγκεκριμένα, η Αναδόμησις Μηχανικοί (Τμήμα Μελετών) δραστηριοποιείται στην έκδοση οικοδομικών αδειών, σε στατικές μελέτες μεταλλικών κατασκευών, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, ενεργειακές μελέτες, μελέτες πυροπροστασίας γραφείων, εταιρειών και εργοστασίων, μελέτη και εκπόνηση φακέλων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών, περιβαλλοντικές μελέτες, οικονομοτεχνικές μελέτες και μελέτες ISO, τοπογραφικά διαγράμματα.

Επιπλέον, η Αναδόμησις Μηχανικοί (Τμήμα Κατασκευών) αναλαμβάνει την κατασκευή και συντήρηση κτιρίων, τις αναπαλαιώσεις, την αναδόμηση προσόψεων, τις ανακαινίσεις, τις μονώσεις παντός τύπου, την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών σε στέγες, δώματα και γήπεδα και γενικότερα ό,τι αφορά την ανακατασκευή & αναδόμηση.

Δείτε περισσότερα ›