Φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος 9,80 kWp

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος 9,80 kWp σε δώμα στη Φιλιππούπολη Λάρισας

Ιούνιος 2013 | Μελέτη Χωροθέτησης | Αδειοδότηση | Κατασκευή

 

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος 8,20 kWp

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος 8,20 kWp σε στέγη στην Ιτέα Λάρισας

Ιούνιος 2012 | Μελέτη Χωροθέτησης | Αδειοδότηση | Κατασκευή