Υπηρεσίες

Η Αναδόμησις Μηχανικοί ειδικεύεται σε υπηρεσίες μηχανικού που αφορούν το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Oίκον» καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του, σε υπηρεσίες μηχανικού σχετικές με τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων σύμφωνα με τον πλέον πρόσφατο νόμο 4178/2013 και σε υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, παροχής υπηρεσιών (βιοτεχνία, βιομηχανία). Δείτε παρακάτω τις επιμέρους υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία αναλυτικότερα.

Εξοικονόμηση κατ’ Oίκον

Η Αναδόμησις Μηχανικοί παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου έργου όσον αφορά την ένταξη στο πρόγραμμα, τη συλλογή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, την εκπόνηση των απαραίτητων πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας σας και την πλήρη ενημέρωσή σας γύρω από το θέμα των ενεργειακών επεμβάσεων.

Επίσης, είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε όλες τις ενεργειακές επεμβάσεις που θα επιλεχθούν, αναλαμβάνοντας εξ’ ολοκλήρου την παραγγελία των υλικών, τις εργασίες και το κλείσιμο του έργου, παραδίδοντάς σας το έργο ολοκληρωμένο, άρτιο και όπως ζητήθηκε. Επισκεφτείτε μας για να εξετάσουμε τις αναγκαίες ενεργειακές επεμβάσεις που χρειάζεται η κατοικία σας, να σας προτείνουμε ιδέες, λύσεις και υλικά για την ορθή και άρτια υλοποίησή τους.

Δείτε περισσότερα ›


Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 περί αυθαιρέτων, σε όλα τα στάδια της υπαγωγής, από τις αρχικές επιμετρήσεις, τον υπολογισμό του προστίμου, την εκπόνηση των απαιτούμενων σχεδίων, την ενδεχόμενη εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας, μέχρι και την οριστική υπαγωγή του ακινήτου.

Η πληρότητα του φακέλου ένταξης αποτελεί γνώμονα και συνισταμένη για τους μηχανικούς της Αναδόμησις. Επισκεφτείτε μας για ένα δωρεάν προέλεγχο και υπολογισμό του προστίμου της αυθαίρετης κατασκευής σας.

Δείτε περισσότερα ›


Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Η Αναδόμησις Μηχανικοί δύναται να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε πλήθος διαφορετικών επιχειρήσεων από μικρές βιοτεχνίες μέχρι και μεγαλύτερα βιοτεχνικά συγκροτήματα, ακόμη και μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Παρέχονται υπηρεσίες πάνω στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά τη διεκπαιρέωση των καθηκόντων τους εν ώρα εργασίας και για το λόγο αυτό οι μηχανικοί μας εκπονούν και κατάλληλες μελέτες επικινδυνότητας ανάλογα με την εκάστοτε επιχείρηση.

Δείτε περισσότερα ›


Στην Αναδόμησις Μηχανικοί παρέχουμε υπηρεσίες Μηχανικού υψηλού επιπέδου με γνώμονα και άξονα αιχμής τις απαιτήσεις και τα θέλω του κάθε πελάτη.