Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Με το νόμο Ν. 4178/2013 που αφορά στην τακτοποίηση αυθαιρέτων, η κυβέρνηση προσπαθεί να χαράξει μία κόκκινη γραμμή στην αυθαίρετη δόμηση, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική καταπολέμηση στο μέλλον.

Η Αναδόμησις Μηχανικοί παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες όσον αφορά την ένταξη στο Ν. 4178/2013. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες μηχανικού που παρέχουμε είναι:

  • Ενημέρωση
  • Αυτοψία / επιμετρήσεις
  • Υπολογισμός προστίμου
  • Συλλογή δικαιολογητικών
  • Υπαγωγή
  • Έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας
  • Εκπόνηση απαιτούμενων σχεδίων
  • Ανάρτηση δικαιολογητικών και σχεδίων
  • Ολοκλήρωση υπαγωγής

Επισκεφτείτε μας για να σας ενημερώσουμε για την διαδικασία υπαγωγής και να υπολογίσουμε το αντίστοιχο πρόστιμο.