Η Αναδόμησις Μηχανικοί αναλαμβάνει την εκπόνηση κάθε είδους αρχιτεκτονικής και μηχανολογικής μελέτης στα πλαίσια της έκδοσης άδειας δόμησης, πάσης φύσεως κατασκευής, κατοικιών, κτιρίων, γραφείων, νοσοκομείων, βιομηχανικών κτιρίων, ειδικών κτιρίων. Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας εγγυάται την άρτια εκπόνηση κάθε μελέτης σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της κάθε κατασκευής και τους κανονισμούς που υπαγορεύουν η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Επίσης η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των φακέλων έγκρισης και άδειας δόμησης στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

Αναλυτικότερα, οι μελέτες που αναλαμβάνει η εταιρεία μας είναι οι παρακάτω:

 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
 • Στατική μελέτη
  • Σύμμεικτες κατασκευές
  • Μεταλλικές κατασκευές
  • Συμβατικές κατασκευές
 • Τοπογραφία
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 • Θέρμανση
 • Κλιματισμός / ψύξη
 • Ενεργειακή απόδοση / ΚΕΝΑΚ
 • Θερμομονωτική επάρκεια
 • Ύδρευση / αποχέτευση
 • Ανυψωτικά συστήματα
 • Φωτισμός
 • Ενεργητική πυροπροστασία
 • Παθητική πυροπροστασία
 • Καύσιμο αέριο
 • Μελέτη υποσταθμού

Να είστε βέβαιοι πως οι μηχανικοί της Αναδόμησις θα κάνουν τα πάντα ώστε να μείνετε απολύτως ικανοποιημένοι από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών που σε συνδιασμό με την πληρότητα των φακέλων των μελετών θα είστε σε θέση να υλοποιήσετε πλήρως και με ακρίβεια τα επιμέρους τμήματα των μελετών με πρωτοπόρα υλικά κατασκευής που θα περιγράφονται σε αυτές.