Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση ελαίου (βιομάζα)

Ο όρος βιομάζα περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρoϊόν προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς, φυτικούς και ζωικούς, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας. Χάρη στις νέες τεχνολογίες αιχμής είναι πλέον εφικτή η απευθείας καύση φυτικών ελαίων (π.χ φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), χωρίς να μετατραπεί σε biodiesel και χωρίς πρόσμιξη με πετρέλαιο ή με διαλύτες. Η καύση πραγματοποιείται σε πετρελαιοκινητήρες ειδικής κατασκευής οι οποίοι σε σύνδεση με την ηλεκτρογεννήτρια σχηματίζουν διάταξη ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) και έχει ως αποτέλεσμα τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας.

 • Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας – Πώληση στη ΔΕΗ με εγγυημένη τιμή 0,198€/KWh για 27 έτη για παραγωγικές μονάδες ισχύος ≤1 MW (ΦΕΚ 4254 – 7/4/2014).
 • Εκμετάλλευση της Παραγωγής Θερμότητας κατά την παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα η θερμότητα που εκλύεται κατά την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας δύναται να αξιοποιηθεί για την θέρμανση των εσωτερικών χώρων και για χρήση Ζεστού Νερού με μηδενικό κόστος.

Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυτικών ελαίων

Η λειτουργία τους βασίζεται στην κατανάλωση φυτικών ελαίων σε Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, ήτοι συμβατικοί πετρελαιοκινητήρες δοκιμασμένοι ως προς τη συμπεριφορά κατά τη λειτουργία αλλά και τη μακροζωία τους, με χρήση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παράλληλη εκμετάλλευση της παραγόμενης θερμότητας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα γνωστά φυτικά έλαια (Ηλιέλαιο, Σογιέλαιο, Βαμβακέλαιο κ.λ.π.) αλλά και τα λιγότερο γνωστά όπως κραμβέλαιο, και Φοινικέλαιο (Palm Oil).

Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υγρά καύσιμα χρησιμοποιείται ένα Η/Ζ (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος) που αποτελείται από έναν κινητήρα diesel και μία ηλεκτρογεννήτρια. Με τις απαραίτητες τεχνικές εργοστασιακές τροποποιήσεις ο κινητήρας diesel μπορεί να χρησιμοποιεί για καύσιμο φυτικά έλαια. Μάλιστα, η ιδέα αυτή δεν είναι καθόλου πρόσφατη, αφού ο αρχικός σχεδιασμός του κινητήρα από τον Rudolf Diesel προέβλεπε τη χρήση φυτικών ελαίων. Πρόκειται για ένα σύστημα που διαθέτει ηχομόνωση και είναι αυτοματοποιημένο, δεδομένου ότι ελέγχεται τόσο η τροφοδοσία όσο και η λειτουργία της μονάδας ενώ υπάρχει και απομακρυσμένη παρακολούθηση από το κέντρο ελέγχου του συστήματος.

Χωροθέτηση – Κτιριακές εγκαταστάσεις

Το κατάλληλο αγροτεμάχιο για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας Βιομάζας πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας (άρτιο και οικοδομήσιμο). Δηλαδή, ελάχιστη επιφάνεια στα 4 στρέμματα ή σε αγροτεμάχιο που είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση.
 • Για την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας απαιτείται η κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να είναι εφικτή η πρόσβαση οχημάτων βαρέως τύπου για την τροφοδοσία.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή ειδικά διαμορφωμένου μεταλλικού κτιρίου ή διάταξη containers.

Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός

 • Ειδικές δεξαμενές αποθήκευσης ελαίων φυτικής προέλευσης
 • Διάταξη τροφοδοσίας
 • Διάταξη κινητήρων εσωτερικής καύσης
 • Έλεγχος της λειτουργίας της μονάδας από απόσταση (remote operation via PLC)
 • Φίλτρα για ελαχιστοποίηση των παραγομένων σωματιδίων
 • Ανόρθωση Ρεύματος
 • Μετατροπέας παραλληλισμού στο Δίκτυο
 • Ηλεκτρολογικοί πίνακες, μετασχηματιστές
 • Συστήματα πυροπροστασίας
 • Συστήματα ασφάλειας
 • Συμπληρωματικός εξοπλισμός

Τι παρέχουμε

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συνολική υλοποίηση του έργου, από την εύρεση του κατάλληλου χώρου μέχρι και τη σύνδεση με το δίκτυο. Τα στάδια υλοποίησης του έργου είναι τα εξής:

 • Εύρεση κατάλληλου χώρου εγκατάστασης
 • Αδειοδοτική διαδικασία
 • Παραγγελία εξοπλισμού
 • Έργα Υποδομών
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Σύνδεση με το δίκτυο

Η βιομάζα πλέον μπορεί να γίνει αντικείμενο κερδοφορίας για όλους και όχι μόνο για μεγάλες επιχειρήσεις.

Η Αναδόμησις Μηχανικοί ειδικεύεται σε όλες τις ανανεώσιμες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η παραγωγή ενέργειας από φυτικά έλαια. Επικοινωνείστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε κατάλληλα γύρω από τη διαδικασία αδειοδότησης, παραγγελίας του εξοπλισμού και κατασκευής.