Η Αναδόμησις Μηχανικοί ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία της ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες βρεφονηπιακού σταθμού στη Λάρισα στα πλαίσια της έκδοσης άδειας δόμησης.
Εκπονήθηκαν οι παρακάτω μελέτες κτιριολογικών εγκαταστάσεων 800 τ.μ.:
– Ηλεκτρολογικά
– ΚΕΝΑΚ
– Θέρμανση
– Ύδρευση
– Αποχέτευση
– Ενεργητική πυροπροστασία
– Κλιματισμός/ψύξη

Κατηγορίες: Νέα