Η Αναδόμησις Μηχανικοί έχει εκπονήσει μελέτες και έργα για τις παρακάτω εταιρείες:

 • ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
 • EXALCO Α.Ε.
 • ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.
 • ΕΜΕΛ ΚΙΟΥΣΗ Α.Ε.
 • Χ. ΝΤΑΒΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
 • ΛΑ.Β.Υ.Σ. Α.Β.Ε.Ε.
 • ΜΟΤ PANELS
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
 • MANELUNA KINDER ACADEMY
 • Α. ΔΑΒΛΕΡΗΣ Α.Ε. ADELEQ
 • ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ
 • GRAND HOTEL ΛΑΡΙΣΑ
 • SLEEPING
 • ΖΗΚΟΣ ΥΔΩΡ
 • ΑΦΟΙ Δ. ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ Ο.Ε.