Ο κορμός της Αναδόμησις Μηχανικοί αποτελείται από τα παρακάτω στελέχη:

Ευάγγελος Βούλγαρης

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc & Μηχανικός Υπολογιστών

Εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό, διαχείριση και επίβλεψη τεχνικών έργων καθώς εργάστηκε επί δέκα συναπτά έτη στον τομέα διαχείρισης έργων ως Project Manager στην εταιρεία INTRAKAT στη Λάρισα σε έργα της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πραγματογνώμονας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας. Μέλος της μόνιμης επιτροπής του Τ.Ε.Ε. σε θέματα ΚΕΝΑΚ και Εκπαίδευσης.

Αναλυτικότερα, εργασιακή εμπερία ως αναπληρωτής υπεύθυνος έργου για το στρατιωτικό πρόγραμμα πυραύλων Patriot που αφορούσε στην κατασκευή των μεταλλικών τμημάτων του συστήματος ελέγχου των πυραύλων από απόσταση, ως υπεύθυνος έργου στην κατασκευή νέων και την αντικατάσταση των παλαιών μεταλλικών τμημάτων στα ψηφιακά κέντρα κλήσης του OTE και στα προγράμματα τηλεπικοινωνιών που αφορούσαν στην κατασκευή, την εγκατάσταση και τη συντήρηση των σταθμών τηλεπικοινωνιών (shelter πύργων και μηχανημάτων) για τις εταιρίες VΟDAFONE, COSMOTE, WIND, καθώς επίσης και MEGA, ANTENNA, STAR, την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και άλλους λιγότερο γνωστούς ευρέως πελάτες.

Επίσης, καθήκοντα υπεύθυνου έργου σε προγράμματα σχετικά με την ανέγερση έργων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, καθώς επίσης και κτιρίων, είτε δημόσιων, είτε ιδιωτικών, καθήκοντα υπεύθυνου μηχανικού για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου της INTRAKAT στη Λάρισα και για την κατασκευή και την επέκταση των νέων εγκαταστάσεων της επιχείρησης, και την προμήθεια νέου εξοπλισμού, καθήκοντα μηχανικού προγράμματος για την εγκατάσταση και την έγκριση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, σε συνεργασία με τη θυγατρική της επιχείρησης KEΠA ΑΤΤΙΚΗΣ. Τέλος, καθήκοντα διευθυντή έργου στην κατασκευή του μεταλλικού στεγάστρου για ένα στάδιο 45.000 θέσεων, στο Le Mans της Γαλλίας.

Ιωάννης Κράιας

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός MSc & Παραγωγής Διοίκησης

Εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση, μελέτη και επίβλεψη τεχνικών έργων, καθώς εργάστηκε δύο έτη στον τομέα οργάνωσης συντονισμού και διαχείρισης έργων ως Assistant Project Manager στην τεχνική εταιρεία μεταλλικών κατασκευών ΤΕΜΚΑ SA με έδρα τη Λάρισα, με καθήκοντα επίβλεψης παραγωγικής διαδικασίας, εργοταξίων, προγραμματισμού παραγωγής, μελετών πακεταρίσματος (packing lists), σχεδιασμού και μελέτης. Βασικά έργα στα οποία συμμετείχε ήταν, κατασκευές ταινιοδρόμων και μεταλλικών κατασκευών για λογαριασμό της ΔΕΗ, μεταλλικών κατασκευών και μηχανημάτων ορυχείων για λογαριασμό της SADVIK, μεταλλικών μερών ανυψωτικών της εταιρείας BUCK, μεταλλικών μηχανημάτων για λογαριασμό της FUM.

Επίσης, εμπειρία στη σύνταξη μελετών για οικοδομική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα, ενασχόληση με ενεργειακές μελέτες, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, μελέτες ύδρευσης και αποχέτευσης, μελέτες θέρμανσης, καύσιμων αερίων και μελέτες πυρασφάλειας. Επιπλέον, εμπειρία στη διαχείριση συνεργείων και εργολάβων σε κατασκευές φωτοβολταϊκών σταθμών, ανέγερση οικοδομών, ανακαινίσεις κατοικιών και εγκαταστάσεις συστημάτων πυρανίχνευσης και καύσιμων αερίων. Τέλος, εκτιμητής και πραγματογνώμονας ζημιών αυτοκινήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων για λογαριασμό της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Γεώργιος Κολωνιάρης

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών Α.Π.Θ.

Εμπειρία στην επίβλεψη, προγραμματισμό & διαχείριση έργων λογισμικού καθώς εργάστηκε για δύο έτη ως Computer Engineer στην εταιρία Cardisoft SA στη Θεσσαλονίκη. Εργασιακή εμπειρία ως υπεύθυνος τμήματος έργου και συντονισμού ομάδας προγραμματιστών στα πλαίσια του e-University, έργο λογισμικού που βρήκε εφαρμογή στο 80% των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και ως υπεύθυνος έργου, συντονιστής ομάδας προγραμματιστών και αναλυτής προγραμματιστής σε αντίστοιχο έργο λογισμικού για λογαριασμό της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Ενασχόληση, κατά διαστήματα ως web developer, front-end & back-end developer σε μικρότερα έργα λογισμικού.

Επίσης, εμπειρία στη σύνταξη μελετών για οικοδομική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα, ενασχόληση με ενεργειακές μελέτες, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, μελέτες ύδρευσης και αποχέτευσης, μελέτες θέρμανσης, καύσιμων αερίων και μελέτες πυρασφάλειας. Τέλος, εμπειρία στη διαχείριση συνεργείων και εργολάβων σε κατασκευές φωτοβολταϊκών σταθμών, ανέγερση οικοδομών, ανακαινίσεις κατοικιών και εγκαταστάσεις συστημάτων πυρανίχνευσης και καύσιμων.

Συνεργάτες Μηχανικοί

Η Αναδόμησις Μηχανικοί συνεργάζεται επίσης με τους παρακάτω μηχανικούς:

Δράκος Σπύρος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

 

Νημά Σταματίνα-Χριστίνα

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

 

Τσολακίδης Μιχαήλ

Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

 

Οικονόμου Ηλίας

Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

 

Κράιας Παναγιώτης

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός