Η Αναδόμησις Μηχανικοί συνεργάζεται όσον αφορά τους προμηθευτές και τα υλικά κατασκευής με πολλές εμπορικές εταιρείες και αντιπροσώπους που εδράζονται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και όχι μόνο. Η Αναδόμησις επιλέγει συγκεκριμένες εταιρείες και υλικά έτσι ώστε να παρέχει υψηλής ποιότητας κατασκευές.

Η σωστή επιλογή των υλικών παίζει το σημαντικότερο ρόλο στην κατασκευή του έργου. Γι’ αυτό το λόγο η σωστή επιλογή των προμηθευτών και των διαφόρων οίκων των υλικών διασφαλίζει τη σωστή και βέλτιστη κατασκευή ενός έργου σε συνδιασμό πάντα βέβαια με την καλή ποιότητα των υλικών που πιστοποιούν οι συγκεκριμένοι προμηθευτές.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
logo-riello logo-ariston logo-baxi logo-sime
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
logo-toshiba logo-carrier logo-daikin logo-buderus