Με το νόμο Ν. 4495/2017 που αφορά στην τακτοποίηση αυθαιρέτων, η κυβέρνηση προσπαθεί να χαράξει μία κόκκινη γραμμή στην αυθαίρετη δόμηση, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική καταπολέμηση στο μέλλον.

Η Αναδόμησις Μηχανικοί παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες όσον αφορά την ένταξη στο Ν. 4495/2017. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες μηχανικού που παρέχουμε είναι:

  • Ενημέρωση
  • Αυτοψία / επιμετρήσεις
  • Υπολογισμός προστίμου
  • Συλλογή δικαιολογητικών
  • Υπαγωγή
  • Έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας
  • Εκπόνηση απαιτούμενων σχεδίων
  • Ανάρτηση δικαιολογητικών και σχεδίων
  • Ολοκλήρωση υπαγωγής

Η Αναδόμησις Μηχανικοί διαθέτει όλες τις ειδικότητες μηχανικών και μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας. Αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου όλα τα στάδια της τακτοποίησης της ιδιοκτησίας σας. Εγγυόμαστε την απολύτως σύννομη ρύθμιση του ακινήτου σας και την άριστη ποιότητα και ακρίβεια των σχεδίων μας. Επισκεφτείτε μας για να σας ενημερώσουμε για την διαδικασία υπαγωγής και να υπολογίσουμε το αντίστοιχο πρόστιμο.