Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες βρεφονηπιακού σταθμού

Η Αναδόμησις Μηχανικοί ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία της ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες βρεφονηπιακού σταθμού στη Λάρισα στα πλαίσια της έκδοσης άδειας δόμησης. Εκπονήθηκαν οι παρακάτω μελέτες κτιριολογικών εγκαταστάσεων 800 τ.μ.: – Ηλεκτρολογικά – ΚΕΝΑΚ – Θέρμανση – Ύδρευση – Αποχέτευση – Ενεργητική πυροπροστασία – Κλιματισμός/ψύξη

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες αποθήκης logistics

Η Αναδόμησις Μηχανικοί ανέλαβε και ολοκλήρωσε τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες έκδοσης άδειας δόμησης για βιοτεχνικό κτίριο 3.300 τ.μ. στην Ε.Ο. Λαρίσης Τυρνάβου που λειτουργεί ως αποθήκη ηλεκτρολογικού υλικού – logistics.

Ανάληψη αδειοδότησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Η Αναδόμησις Μηχανικοί ανέλαβε τις διαδικασίες αδειοδότησης πέντε νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση ελαίων (βιοντίζελ) ισχύος 100 kW έκαστος στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Ανακαίνιση ισογείου διαμερίσματος στη Λάρισα

Εργασίες ανακαίνισης ισογείου διαμερίσματος στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στη Λάρισα. Εργασίες: Αντικατάσταση κουφωμάτων Αποκατάσταση ξύλινων πατωμάτων Αποκατάσταση μαρμαρικών επιφανειών Ολική ανακατασκευή WC Ολική ανακατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Κατασκευή νέας κουζίνας Κατασκευή νέων ντουλαπών Αποκατάσταση εσωτερικών θυρών

Ανάληψη αδειοδότησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Η Αναδόμησις Μηχανικοί ανέλαβε τις διαδικασίες αδειοδότησης εννέα νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση ελαίων (βιοντίζελ) ισχύος 100 kW έκαστος στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.