Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες βρεφονηπιακού σταθμού

Η Αναδόμησις Μηχανικοί ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία της ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες βρεφονηπιακού σταθμού στη Λάρισα στα πλαίσια της έκδοσης άδειας δόμησης. Εκπονήθηκαν οι παρακάτω μελέτες κτιριολογικών εγκαταστάσεων 800 τ.μ.: – Ηλεκτρολογικά – ΚΕΝΑΚ – Θέρμανση – Ύδρευση – Αποχέτευση – Ενεργητική πυροπροστασία – Κλιματισμός/ψύξη

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες αποθήκης logistics

Η Αναδόμησις Μηχανικοί ανέλαβε και ολοκλήρωσε τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες έκδοσης άδειας δόμησης για βιοτεχνικό κτίριο 3.300 τ.μ. στην Ε.Ο. Λαρίσης Τυρνάβου που λειτουργεί ως αποθήκη ηλεκτρολογικού υλικού – logistics.