Ιστορικό & Δραστηριότητα

Η Αναδόμησις Μηχανικοί Ομόρρυθμη Τεχνική Εταιρεία ιδρύθηκε το 2013 και δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής ιδιωτικών έργων, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας, που καλύπτει όλο το φάσμα της κατασκευής, από το σχεδιασμό και τη μελέτη ως την επίβλεψη, την κατασκευή και την προμήθεια των υλικών.

Πιο συγκεκριμένα, η Αναδόμησις Μηχανικοί (Τμήμα Μελετών) δραστηριοποιείται στην έκδοση οικοδομικών αδειών, σε στατικές μελέτες μεταλλικών κατασκευών, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, ενεργειακές μελέτες, μελέτες πυροπροστασίας γραφείων, εταιρειών και εργοστασίων, μελέτη και εκπόνηση φακέλων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών, περιβαλλοντικές μελέτες, οικονομοτεχνικές μελέτες και μελέτες ISO, τοπογραφικά διαγράμματα.

Επιπλέον, η Αναδόμησις Μηχανικοί (Τμήμα Κατασκευών) αναλαμβάνει την κατασκευή και συντήρηση κτιρίων, τις αναπαλαιώσεις, την αναδόμηση προσόψεων, τις ανακαινίσεις, τις μονώσεις παντός τύπου, την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών σε στέγες, δώματα και γήπεδα και γενικότερα ό,τι αφορά την ανακατασκευή & αναδόμηση.

Ειδικότερα

Η Αναδόμησις Μηχανικοί ειδικεύεται στον τομέα της μελέτης και κατασκευής ιδιωτικών έργων, στηριζόμενη στην πολυετή εμπερία των μηχανικών που την απαρτίζουν. Για το λόγο αυτό, διαθέτει πλήθος μηχανικών (πολιτικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες μηχανικοί). Πέραν των μηχανικών που αποτελούν ιδρυτικά μέλη της εταιρείας, υπάρχει πλήθος συνεργατών όπως αρχιτέκτονες εξωτερικών χώρων, διακοσμητές, εργοδηγοί.

Η Αναδόμησις Μηχανικοί λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της, στην οδό Παλαιστίνης 1, στη Λάρισα, όπου σε χώρο 140 τετραγωνικών μέτρων, μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, σχεδιάζουν και παρουσιάζουν προτάσεις και ιδέες, συντάσσουν τον προϋπολογισμό των έργων και παρακολουθούν την οικονομική τους πορεία (Τμήμα Μελετών), συντονίζουν και οργανώνουν τα έργα (Τμήμα Κατασκευών), παρουσιάζουν και προτείνουν υλικά και ιδέες.

Στα έργα της, η εταιρεία απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία (οικοδόμους, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, χτίστες, ξυλουργούς και άλλες ειδικότητες). Στα πλαίσια της κατασκευής των έργων, μετά τη σύνταξη των μελετών, υπάρχει η δυνατότητα πλήρους και άμεσης συνεργασίας με εργαστήρια και προμηθευτές που υποστηρίζουν την προμήθεια των υλικών και κατασκευών που απαιτούνται υπό την επίβλεψη των αρμόδιων μηχανικών της εταιρείας.

Όραμα & Στόχοι

Πρωταρχικός στόχος της Αναδόμησις Μηχανικοί και των στελεχών που την απαρτίζουν είναι η κατανόηση των αναγκών του κάθε πελάτη και ο προσδιορισμός λύσεων με βάση τις απαιτήσεις και τις εκάστοτε ανάγκες του. Για το λόγο αυτό, η Αναδόμησις Μηχανικοί βρίσκεται πάντα δίπλα στον πελάτη, ανάγοντας σε στόχο της την εξεύρεση βέλτιστων λύσεων που συμβαδίζουν με τις ιδιαίτερες και πολύμορφες απαιτήσεις του.

Όραμα του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας αποτελεί η αποφυγή των απρόσωπων κατασκευών, η συνδιαχείριση στο σχεδιασμό των έργων με κατάθεση των απόψεων του πελάτη και η υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων που θα ικανοποιήσουν πελάτες που δε διαθέτουν απεριόριστο χρόνο και χρήμα.